Port of Antwerp – Bruges

Port of Antwerp Bruges

Met meer dan 300 lijndiensten en 800 bestemmingen is Port of Antwerp-Bruges de tweede grootste haven van Europa en een echte wereldhaven. Ze is een belangrijke levensader voor de Belgische economie.

Internationale connecties en duurzame groei spelen een belangrijke rol in de bestendiging van haar rol als wereldhaven.

Als wereldhaven zorgen we voor welvaart en jobs. Maar Port of Antwerp-Bruges wil méér doen en betekenen. Want we zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op de omgeving en de omwonenden.

De haven en haar omgeving vormen een ecosysteem en we willen samen opportuniteiten creëren voor een duurzame toekomst. Daarom investeren we in veiligheid, mobiliteit en omgevingskwaliteit.

Port of Antwerp-Bruges is altijd een proeftuin en een plek van vernieuwing geweest. Samen met de havengemeenschap en onze partners zetten we de uitdagingen van vandaag zoals energietransitie, digitalisering en mobiliteit om in oplossingen. Zo stomen we de haven klaar voor de toekomst en maken we deze efficiënter, veiliger, duurzamer en slimmer.

Partner:

Categorie: