Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

 • De wedstrijdafstand is ongeveer 200 meter.
 • Team captains dienen op de hoogte te zijn van het wedstrijdverloop en het aantal personen in de boot.
 • Het maximum aantal peddelaars is 16 per boot.
 • De Teams zorgen zelf voor een drum(m)(st)er.
 • Bij slecht weer behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor het wedstrijdprogramma te wijzigen of in te korten.
 • Teams dienen op tijd bij de start te verschijnen. Zij stappen dus ruim van de voren in op teken van de organisatie.
 • Het niet volgen van de aanwijzingen van de wedstrijdleiding kan tot diskwalificatie leiden, de beslissing van de wedstrijdleiding is bindend.
 • De Start procedure:
  • Teams klaar
  • Attentie
  • Na 0 tot 2 seconden: schot
 • Een tweede valse start leidt tot diskwalificatie.
 • Na de finish dienden de Teams direct terug naar de wisselplaats te gaan.
 • Het opvaren dient om de wedstrijdbaan heen te gebeuren.
 • Alle bemanningsleden van het Team moeten gekleed kunnen zwemmen.
 • Het dragen van een zwemvest is verplicht.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht Teams of Teamleden te weigeren indien zij vindt dat deze zich in beschonken of dronken toestand verkeren.
 • Indien een boot zou omslaan:
  • moeten de teamleden ten allen tijde bij de boot blijven;
  • moeten de teamleden controleren of hun ‘buurman’ aanwezig is;
  • zal een headcount gebeuren door de reddingsbrigade;
  • neemt de Team captain contact met de reddingsbrigade;
  • moeten de Teamleden verder handelen volgens de aanwijzingen van de stuurman en de reddingsbrigade
  • moeten eventuele gewonden afgevoerd worden door de reddingsbrigade.

Deelnamereglement

1. Deelname
 • Aan de races op 16 september 2023 doen zowel teams van sponsors als teams van verenigingen uit Antwerpen en omgeving mee in één wedstrijd.
 • Een team bestaat uit maximaal 16 peddelaars en een trommelaar. De organisatie van het festival zorgt voor een ervaren stuurman. Eén of enkele reservedeelnemers zijn aan te bevelen.
 • De minimumleeftijd om mee te kunnen doen is 18 jaar.
 • Alle deelnemers moeten minimaal 50 meter met kleren aan moeten kunnen zwemmen. Daarnaast is een zwemdiploma een vereiste. Iedereen dient een zwemvest aan te trekken. Zwemvesten worden daartoe aangeboden bij de opstaplocatie.
 • Ervaring in drakenbootvaren is niet noodzakelijk, er wordt kort geoefend bij het opvaren naar de start.
 • De peddelaars dienen de instructies van de stuurman te allen tijde op te volgen.
 • De teams en de individuele deelnemers dienen de opdrachten van de organisatie, raceofficials en beveiligingsmedewerkers te allen tijde op te volgen.
 • Indien u als individuele deelnemer voor of tijdens de wedstrijd twijfelt, zich niet prettig voelt, bang bent of moe bent, neem dit dan serieus en ga niet over uw fysieke grenzen heen. U kunt zich in dit geval altijd even melden bij een instructeur of de stuurman. Ze lossen één en ander voor u op.
2. Aansprakelijkheid
 • De deelnemers doen mee op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie, sponsoren, medewerkers, vrijwilligers en officials kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, schade aan materiaal, verlies en/of diefstal.
 • Teams mogen alleen deelnemen als zij op tijd zijn ingeschreven, hebben betaald en de lijst met deelnemende personen naar waarheid hebben ingevuld, ondertekend en ingeleverd voorafgaand aan de race.
 • Teams dienen het ter beschikking gestelde materiaal zorgvuldig te behandelen zodat er geen schade ontstaat. In geval van schade door het gebruik, of schade aan personen, ontstaat, wordt die op de verantwoordelijke deelnemer(s) verhaald. Wanneer een team een boot opzettelijk laat omslaan (naar het oordeel van de organisatie , tegen welke beslissing geen beroep mogelijk is), hindert men het goede verloop van de race en brengt men de veiligheid van anderen ernstig in gevaar. In dit geval wordt een bedrag van € 500,- op de verantwoordelijke deelnemer(s) of het team verhaald.
3. De Race
 • Elk team dient zich door de Teamcaptain een uur voor de aanvangstijd van de eerste race te melden bij het Informatiepunt op het hoofdterrein.
 • De teams krijgen door de organisatie per race een drakenboot toegewezen.
 • Elk team heeft 1 captain. De captains worden vooraf gebrieft, waarbij zij de laatste instructies ontvangen.
 • De teams dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding, op welk moment en op welke plaats zij zich moeten verzamelen voor hun volgende race.
 • Teams die niet op tijd in de boot zitten en/of niet op tijd aanwezig zijn bij het startgebied worden voor deze race uitgesloten en krijgen hiermee automatisch de volgende tijd toebedeeld: de langzaamste tijd op de dag voor de betreffende afstand, gevaren door welk team dan ook, + 10 seconden.
 • Bij twee valse starts wordt een team gediskwalificeerd. De drakenboten mogen hun baan niet verlaten.
 • Wanneer een drakenboot toch buiten de baan belandt, bepaalt de organisatie, afhankelijk van de situatie, of de race overgevaren mag worden.
 • Er wordt geklokt op het moment dat de trommelaar de finishlijn is gepasseerd.
  Blijf na het passeren van de finish in een RECHTE lijn doorvaren, totdat u veilig ligt.
 • Het finishen van een boot is ongeldig indien op dat moment niet ieder bemanningslid aan boord is.
 • Eventueel protest dient de captain bij de wedstrijdleider te doen, direct na de race! Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
4. Veiligheid
 • Het is deelnemers verboden om andere teams en/of eigen deelnemers te hinderen of op welke andere wijze dan ook in gevaar te brengen.
 • De organisatie behoudt zich het recht toe om bij slechte weersomstandigheden de wedstrijden stil te leggen, het raceschema en/of de racesituatie/afstand aan te passen. Bij onweer vervalt de race.
 • De wedstrijdleiding/organisatie kan deelnemers die tijdens de races overmatig alcohol/drugs gebruiken uit de wedstrijd halen. Indien een team daardoor minder dan het minimum aantal bemanningsleden overhoudt, wordt het uit de wedstrijd gehaald.
 • Indien deelnemers zich naar het oordeel van de wedstrijdleiding zodanig misdragen dat de veiligheid, het wedstrijdverloop dan wel het sportieve karakter van de wedstrijden in het geding komt, kan de organisatie de betreffende deelnemers uit de wedstrijd halen. Indien een team daardoor minder dan het minimum aantal bemanningsleden overhoudt, wordt het betreffende team uit de wedstrijd gehaald.
5. Algemeen
 • In gevallen waarin het deelnamereglement niet voorziet, beslist de organisatie (Antwerpse Drakenbootbestuur). Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.