Sociale doelen

Rotary sponsort vzw Thomashuizen

De opbrengst van het 10de Drakenboot Festival gaat integraal naar de sponsoring van het Thomashuis.

Thomas als inspiratiebron

Thomas was een jongeman met een ernstige verstandelijke beperking. Jarenlang verbleef hij in een instelling. Pas na lange tijd werd het de ouders van Thomas duidelijk dat hij daar niet op z’n plaats was. Maar niemand had tijd om gewoon met hem te gaan wandelen of fietsen. 

Vanuit dit beeld heeft de vader van Thomas in 2003 besloten om het dan maar zelf te gaan organiseren. Een mooi huis voor zijn zoon Thomas, waar hij met 8 à 9 medebewoners kon leven en verzorgd worden door een heel klein team van gemotiveerde mensen uit de zorg. 

Thomas ging van een grote overheidsinstelling naar een kleine zorgondernemer die liefde, aandacht en zorg leverde, 24 uur per dag met bijna altijd dezelfde mensen. Dat was de inspiratie om tot de Thomashuizen te komen.

Een warme thuis voor mensen met een beperking

Een Thomashuis is een plaats waar mensen met een verstandelijke beperking in een mooi huis en een veilige omgeving liefdevol verzorgd en gestimuleerd worden. 

Ze leven er samen met een zorgkoppel als één grote familie.